Grup de treball sobre el sistema econòmic alternatiu

Els antecedents del grup de treball sobre el sistema econòmic alternatiu es remonten fins al seminari de monedes lliures que es va dur a terme els dies 27, 28 i 29 de desembre de 2009. I des de llavors s’han creat llistes de correu com la “intermonedes” (2010) o la de “sistema econòmic” (2014), s’han fet trobades d’ecoxarxes (2012, 2013, 2014, 2015, 2016), jornades assambleàries de la CIC sobre economia, assemblees permanents monogràfiques, comissions com la CIMS o l’eix econòmic de Coordinació CIC global.